Μαγιονέζες – Dressings– Ketchup – Μουστάρδες

Κόμμι Γκουάρ / Κόμμι Ξανθάν / Κόμμι Χαρουπιών LBG / Αλγινικά ‘Aλατα / / Καρβοξυ- Μέθυλο Κυτταρίνη CMC / Μικροκρυσταλλική Κυτταρίνη MCC / Καραγεννάνη / Πηκτίνη

Υδροκολλοειδή για αύξηση ιξώδους, δημιουργία gel, επιλογή της επιθυμητής δομής και γενικώς σταθεροποίηση των γαλακτωμάτων τύπου dressing

Σειρά GRINDSTED FF

Έτοιμα συστήματα αμύλων, υδροκολλοειδών, γαλακτωματοποιητών για την παραγωγή μαγιονεζών, dressings, sauses, dips, ketchup, κλπ ανάλογα με τις επιθυμητες ιδιότητες

Σειρά GRINDSTED EggXit

Μίγματα υδροκολλοειδών, πηκτικών και γαλακτωματοποιητών για παραγωγή προϊόντων χωρίς αυγό ή/και νηστίσιμων