Μονο- δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων / GRINDSTED PS Μονο- δι- και τρι-γλυκερίδια / GRINDSTED PGE Εστέρες πολυγλυκερόλης

Μονο- δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων / GRINDSTED PS Μονο- δι- και τρι-γλυκερίδια / GRINDSTED PGE Εστέρες πολυγλυκερόλης

Επιτυγχάνουν λεπτότερη διασπορά των σταγονιδίων νερού στη λιπαρή φάση και σταθεροποιούν το γαλάκτωμα. Βελτιώνουν την πλαστικότητα και κατ’επέκταση την ικανότητα αναδίπλωσης (lamination)

By | 2017-03-31T08:30:12+00:00 March 31st, 2017|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μονο- δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων / GRINDSTED PS Μονο- δι- και τρι-γλυκερίδια / GRINDSTED PGE Εστέρες πολυγλυκερόλης

About the Author: