Γαλακτωματοποιητές

Η εταιρεία μας προσφέρει πλήθος γαλακτωματοποιητών, ενζύμων, έτοιμων μιγμάτων (βελτιωτικών) και άλλων προϊόντων για χρήση σε προϊόντα αρτοποιίας.

Διογκωτικά

Οι διακετυλιωμένοι εστέρες του τρυγικού οξέος (DATEMS) χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των αλεύρων και των αρτοσκευασμάτων. Διατίθενται σε διάφορες περιεκτικότητες.

PANODAN AB 100

100% DATEM σε μορφή πάστας (χωρίς φορέα)

PANODAN A2020 & B2020

100% DATEM σε μορφή σκόνης

Αποσταγμένα Μονογλυκερίδια

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα προϊόντα των μονο- και δι- γλυκεριδίων από 42- 92% περιεκτικότητα σε μονογλυκερίδια.

DIMODAN HP

92% περιεκτικότητα σε μονογλυκερίδια σε μορφή χονδρόκοκκης σκόνης προερχόμενα από λιπάρά οξέα φυτικής προέλευσης.

DIMODAN HA

92% περιεκτικότητα σε μονογλυκερίδια σε μορφή χονδρόκοκκης σκόνης προερχόμενα από λιπαρά οξέα ζωικής προέλευσης.

DIMODAN PH 100

92% περιεκτικότητα σε μονογλυκερίδια σε μορφή χονδρόκοκκης σκόνης προερχόμενα από λιπαρά οξέα φυτικής προέλευσης σε μορφή πούδρας.

Στεάτυλο - Γαλακτυλικά Άλατα

Υπάρχουν δύο μορφές:
– SSL ( Sodium Stearoyl Lactylate)
– CSL (Calcium Stearoyl Lactylate)

GRINDSTED SSL P45

Στεατυλο- γαλακτυλικό νάτριο με πλεονέκτημα την ισχυρή αντίσταση στο σβώλιασμα και σημείο τήξης 50o C

GRINDSTED SSL P55

Στεατυλο- γαλακτυλικό νάτριο με σημείο τήξης 50 oC