Γιαούρτι

Οξυγαλακτικές Καλλιέργειες

Σειρά Yo-Mix 100 και 200

Κλασσική καλλιέργεια γιαούρτης με προβιοτικά στελέχη

Σειρά Yo-Mix 300 και 400

Για παραγωγή γιαούρτης με ήπιο άρωμα και σφιχτή δομή, χωρίς μετοξύνιση.

Σειρά Yo-Mix 500 και 600

Για παραγωγή παραδοσιακού τύπου γιαούρτης με έντονο άρωμα.

Σειρά Yo-Mix 700

Για παραγωγή προβιοτικού γιαουρτιού με ελάχιστη μετοξύνιση και γρηγορότερο χρόνο από τη σειρά 200.

Σειρά Yo-Mix 800

Για παραγωγή γιαούρτης με ελάχιστη μετοξύνιση, σφιχτή δομή και σύντομο χρόνο πήξης.

Σταθεροποιητές – Γαλακτωματοποιητές – Πρωτεΐνες Γαλακτος

Η εταιρεία μας διαθέτει σταθεροποιτές (ζελατίνη, πηκτίνη κ.α.), γαλακτωματοποιητές (μονο- και δι-γλυκερίδια, κιτρικούς εστέρες κ.α.) και πρωτεϊνες γάλακτος σε αυτούσια ή συνδυασμένη μορφή. Τα παραπάνω συστήματα βελτιώνουν την τελική δομή των γαλακτοκομικών προϊόντων, πετυχαίνοντας εξαιρετική σταθεροποίηση.