Προϊόντα tailor-made

Σειρά DRESSAL

Με κατάλληλο συνδυασμό των παραπάνω προϊόντων μπορούμε να παρασκευάσουμε ολοκληρωμένα μίγματα για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της παραγωγής σας