Γαλακτωματοποιητές

Μονογλυκερίδια

Για γαλακτωματοποίηση και αποφυγή του oiling out. Ρυθμίζουν τη δομή.

Ειδικά Τριγλυκερίδια

Για ρύθμιση της δομής

GRINDSTED PS Series

Ειδικά μίγματα μόνο- και τρι-γλυκεριδίων για αποφυγή του oiling out και ρύθμιση του «setting time».

PRPR 90

Για μείωση του ιξώδους και αύξηση της ικανότητας ροής

STS 30

Για αποφυγή του «fat blooming»

GRINDSTED CRYSTALLIZER 400

Ειδικό μίγμα μόνο- και τρι-γλυκεριδίων για trans free λιπαρές κρέμες.