Μονο- δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων / Εστέρες πολυγλυκερόλης PGE / GRINDSTED PS / Διακετυλιωμένοι εστέρες τρυγικού οξέος με μονογλυκερίδια DATEMS

Μονο- δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων / Εστέρες πολυγλυκερόλης PGE / GRINDSTED PS / Διακετυλιωμένοι εστέρες τρυγικού οξέος με μονογλυκερίδια DATEMS

Ειδικά μίγματα μονο- δι- και τρι-γλυκεριδίων που επιτυγχάνουν λεπτότερη διασπορά των σταγόνων νερού στη λιπαρή φάση και σταθεροποιούν το γαλάκτωμα. Βελτιώνουν την πλαστικότητα και κατ’επέκταση την ικανότητα αναδίπλωσης (lamination).

By | 2017-03-31T07:42:42+00:00 March 31st, 2017|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μονο- δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων / Εστέρες πολυγλυκερόλης PGE / GRINDSTED PS / Διακετυλιωμένοι εστέρες τρυγικού οξέος με μονογλυκερίδια DATEMS

About the Author: