Γαλακτοκομία

Γαλακτοκομία
Kefir DT

Δυνατή γεύση, χαμηλό ιξώδες

CHOOZIT Feta A, Feta B, MT1, FT001, FT002

Είναι μίγματα μεσόφιλων και θερμόφιλων μικροοργανισμών και προορίζονται για την παραγωγή φέτας, λευκών τυριών άλμης κ.λ.π.

Σειρά Yo-Mix 100 και 200

Κλασσική καλλιέργεια γιαούρτης με προβιοτικά στελέχη

Kefir DA

Ήπια γεύση, χαμηλό ιξώδες

CHOOZIT MA11, MA14, MA16

Μεσόφιλες καλλιέργειες που προορίζονται για παραγωγή φέτας και λευκών τυριών άλμης.

Σειρά Yo-Mix 300 και 400

Για παραγωγή γιαούρτης με ήπιο άρωμα και σφιχτή δομή, χωρίς μετοξύνιση.

Σειρά Yo-Mix 500 και 600

Για παραγωγή παραδοσιακού τύπου γιαούρτης με έντονο άρωμα.

Kefir DG

Ήπια γεύση, μέτριο ιξώδες

Σειρά Yo-Mix 700

Για παραγωγή προβιοτικού γιαουρτιού με ελάχιστη μετοξύνιση και γρηγορότερο χρόνο από τη σειρά 200.

Kefir DC

Ήπια γεύση, υψηλό ιξώδες

Σειρά Yo-Mix 800

Για παραγωγή γιαούρτης με ελάχιστη μετοξύνιση, σφιχτή δομή και σύντομο χρόνο πήξης.